Fifty Viss

a collection of thoughts and writings on Burma

Palace intrigues: More than a Buddhist monastery dispute gone sour?

This post was updated on June 22, 2014 to reflect recent developments.

သန္တိသုခည အတွင်းရေး - ရန်ကုန်မိုးဖွဲများအကြား သန်းခေါင်ယံစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဆင်နွှဲနေသည်ဆိုသောသတင်းက ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ ချက်ချင်းပျံ့သွားသည်။

The June 16 issue of The Voice Weekly‘s front page headline reads”The Santisukha Night Private Matters” (သန္တိသုခည အတွင်းရေး)

A few evenings ago, a headline on BBC Burmese caught my eyes: “Santisukha monks disrobed, to be prosecuted” (သန္တိသုခ သံဃာများကို လူဝတ်လဲစေပြီး တရားစွဲပြီ). To outsiders, the headline may not mean much. But for well over a decade now, the Mahasantisukha Buddhist Missionary Centre (မဟာသန္တိသုခကျောင်း), a major Buddhist monastery in Rangoon, has been the center of a very contentious ownership dispute, between the Burmese government and the Penang Sayadaw.

Given that President Thein Sein personally intervened and issued a resolution returning the property under the name of the Penang Sayadaw less than a year ago, it raises some serious questions as to the internal discord within the Thein Sein government, and sheds some light into the palace intrigues of the Thein Sein government and the power plays within. And it also raises more serious issues on the precariousness of land ownership rights in the country, even for prominent religious institutions, and the legitimacy of the government’s hand in religious affairs.

The June 12, 2014 front page headline of the New Light of Myanmar issue:

The June 12, 2014 front page headline of the New Light of Myanmar issue reads “Press conference held on removing ‘illegally residing’ monks from Mahasantisukha Monastery”

On June 10, Burmese authorities from the Ministry of Religious Affairs, alongside hundreds of police, raided the monastery after nightfall, arresting both laypersons and monks, to reassert its ownership, creating quite a bit of outcry from the Burmese community. This news has generated quite a bit of buzz on Burmese social media.

A recently published comic on the recent monastery takeover

A recently published comic questions the Burmese government’s oversight and impartiality in enforcing the Vinaya, the traditional Theravada Buddhist code of conduct for the monkhood. On the left, a monk says “How do you even determine whether the Sangha (monkhood) is abiding by the Vinaya?” (“သံဃာကို ဝိနည်းညီမညီ ဘယ်လိုတိုင်းတာတာလဲကွ…”) On the right, a police officer answers his question: “If you support us disciples, you are in compliance… If you’re opposing [us], then you’re not in compliance… That’s all there is to it!” (“တပည့်တော်တို့ ထောက်ခံရင်ညီတယ်… ဆန့်ကျင်ရင်မညီဘူး ဒါပဲဖျာ့…”)

Key Players

Penang Sayadaw (U Pannavamsa, ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ) – Variously spelt Pyinnya Wuntha and Pyinnawuntha, he is a  prominent Burmese Buddhist monk well known for his Buddhist propagation efforts, having established and served in the leadership of Burmese Buddhist monasteries throughout the world. Just an aside: My family has known the Penang Sayadaw for decades, ever since they immigrated to the United States. In 1979, he established Southern California’s first Burmese Buddhist monastery, now the Burma Buddhist Temple in La Puente. About four years ago, we personally paid homage to him in Penang, at the Dhammikarama Buddhist Temple, his primary residence. So generous was his spirit that he insisted on having his personal kappiya (ကပ္ပိယ, a layperson who assists Buddhist monks, further explained here) chauffeur us to make our stay in Penang as pleasant as possible.

State Sangha Maha Nayaka Committee (နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့) – Burma’s religious enforcement body, created in 1983 during Ne Win’s socialist era to regulate Burma’s Buddhist monkhood. It operates under the Ministry of Religious Affairs and is led by a number of Buddhist monks handpicked by the government. The Sangha Mahanayaka’s understood role is to ensure that monks abide by the Vinaya, the Theravada Buddhist set of regulations for monastic life (more here). In principle, it is analogous to its Thai counterpart, the Sangha Supreme Council, which regulates the Thai monkhood.

Ministry of Religious Affairs (သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန) – A Burmese cabinet-level ministry that oversees religion in Burma, with an emphasis on Theravada Buddhism and overseeing Pali examinations for the monkhood. MORA’s current incarnation dates to 1992 when SLORC, the ruling junta, separated it from the Ministry of Home Affairs. The ministry’s stated mission is: (a) to allow freedom of faith; (b) for the purfication, perpetuation, promotion and propagation of the Theravada Buddhist Sasana; (c) to help out and participate in international religious affairs; and (d) emergence and prevalence of Myanmar traditional customs and culture. MORA is currently led by Minister Hsan Sint, an USDP politician who was previously the speaker of the Irrawaddy Region Hluttaw.

Than Shwe (သန်းရွှေ) – leader of the State Law and Order Restoration Council (SLORC) and the State Peace and Development Council (SPDC), the names of Burma’s ruling military junta. Also known for his ostentatious donations to Buddhist monasteries, pagodas and monks alike.

Timeline of Events

The Maha Santisukha Missionary Centre complex

The Mahasantisukha Buddhist Missionary Centre complex

1995 – Than Shwe donates a plot of land in Natchaung Ward of Tamwe Township in Rangoon to the Penang Sayadaw as religious land (thathana myay, သာသနာ့မြေ).

December 17, 1999 – On that plot of land, the Mahasantisukha Buddhist Missionary Centre [link] is formally opened under the leadership of the Penang Sayadaw. The Ministry of Construction and Asia World Company reportedly build the 10 story complex at a cost of $8 million USD (8.5 billion kyats). The inaugural ceremony is held with the attendance of  the State Peace and Development Council, including Than Shwe and his wife Kyaing Kyaing.

February 18, 2004 (or 2002, according to the government) – The government confiscates the monastery and formally places it under the formal control of the Sangha Mahanayaka, while the Penang Sayadaw is overseas. Prime Minister Khin Nyunt writes to advise the Penang Sayadaw that the government had asked the State Sangha Committee to manage the monastery for a sustainable future.

October 2007 – In response to the violent crackdown of Burma’s 2007 anti-government protests, the Penang Sayadaw becomes a founding member of the Sasana Moli (သာသနမောဠိအဖွဲ့ချုပ်, International Burmese Monks Organization), a monk-led body concerned with the Sangha Mahanayaka’s espousal of contradictory regulations and oppressive measures against civilians. The Burmese Ministry of Religious Affairs sends the Sayadaw a letter basically implying his actions contradict the Vinaya.

February 2013 – Penang Sayadaw returns to Burma from self-imposed exile in Penang and begins residing at the monastery.

March 2013 – The Sangha Mahanayaka asserts that it legally owns the property and that it has no intention of returning the complex back to the Penang Sayadaw.

October 1, 2013 – President Thein Sein issues a presidential notification returning the monastery to the Penang Sayadaw, prompting an open dispute with his cabinet member, Minister for Religious Affairs, Hsan Sint. Hsan Sint claims the Sangha Mahanayaka cannot return the monastery, as it is against the Vinaya to take the monastery from the Sangha Mahanayaka.

February 2014 – The Penang Sayadaw writes a letter urging President Thein Sein to intervene in the dispute, providing additional documentation regarding the ownership rights.

March 15, 2014 – The State Sangha Maha Nayaka Committee sends the Penang Sayadaw an ultimatum, giving the Penang Sayadaw and his followers 15 days (until March 31) to vacate the premises.

ကျောင်းတော်ကြီးသည် နိုင်ငံတကာ နှင့် မြန်မာပြည်မှ အလှူရှင်များ စုပေါင်း လှူဒါန်းမှုဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီး စင်္ကာပူ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး ဦးပညာဝံသသို့ လှူဒါန်းထားသော ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက်၊ ပလွှကုန်းဌေးကြွယ်(က)ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်ရှိပြည်သူက တာမွေမြို့နယ်အတွင်း ယခုကဲ့သို့ကျောင်းတော်ကြီးအား အဓမ္မသိမ်းပိုက်ခြင်းကို လုံးဝလက်မခံပါ။

A series of banners posted by local residents throughout the monastery compounds in April of this year, basically denouncing the government’s takeover as unlawful, on the premises that the monastery was built through the collective fundraising of the international and domestic donors. (Burmese text reads: ကျောင်းတော်ကြီးသည် နိုင်ငံတကာ နှင့် မြန်မာပြည်မှ အလှူရှင်များ စုပေါင်း လှူဒါန်းမှုဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီး စင်္ကာပူ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး ဦးပညာဝံသသို့ လှူဒါန်းထားသော ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက်၊ ပလွှကုန်းဌေးကြွယ်(က)ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်ရှိပြည်သူက တာမွေမြို့နယ်အတွင်း ယခုကဲ့သို့ကျောင်းတော်ကြီးအား အဓမ္မသိမ်းပိုက်ခြင်းကို လုံးဝလက်မခံပါ။)

June 10, 2014 – Around 11 pm at night, 300 riot police, alongside Ministry of Religious Affairs officials, raid the complex to arrest and evict residing monks and followers: 5 monks were forcibly disrobed and placed under arrest at Insein prison while another 32 laypersons were arrested. One of the disrobed monks is London-based U Uttara, who heads the Sasana Ramsi Vihara in London. They are awaiting prosecution. The raid is conveniently timed while the Penang Sayadaw is away in Japan.

June 12, 2014 – Following the raid, at a press conference, Khine Aung, the Ministry of Religious Affairs’ Director-General states that the State Peace and Development Council handed over the property in the early 2000s to the Sangha Mahanayaka because the Penang Sayadaw tried to seize ownership and expel the monastery’s board of trustees. The Ministry of Religious Affairs reiterates that the privatization of public property (of the Sangha Mahanayaka) violates the Vinaya and that the property had already been granted to the Mahanayaka.

June 19, 2014 – By Presidential Order (Order No. 12/2014), Thein Sein terminates Hsan Hsint, Minister for Religious Affairs, for his handling of the case. He is now being investigated for corruption: misuse of $10,000 USD in public funds for personal use.

June 20, 2014 – The 5 monks are officially charged at the Tamwe Township District Court under Article 295(a) of the Penal Code (for insulting religion) and the 1990 Law Relating to the Sangha (for insubordination and inciting mutiny against the monastic order). Thein Sein nominates current Deputy Minister for Religious Affairs, Soe Win, to the vacant ministerial post.

June 22, 2014 – The 5 arrested monks are released under bail, set at $20,000 USD each. As soon as they are released, they are re-ordained at the Mahasantisukha monastery.

The Raid

The following are news clips from RFA, MRTV, Kamayut Media and DVB related to the dispute and the subsequent raid:

ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ်၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်က “မဟာသန္တိသုခ” သာသနာပြုကျောင်းတိုက် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသနဲ့ တပည့်သံဃာတွေ ကျောင်းတိုက်ကနေ ထွက်ခွာပေးဖို့ သံဃာ့ မဟာနာယကအဖွဲ့က အကြောင်းကြားတာကို လက်မခံကြောင်း မနေ့က ကျောင်းတိုက်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်ထွန်းနိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။

စစ်အစိုးရသိမ်းယူခဲ့သည့် မဟာသိန္တသုခ ပြန်လည်ရရှိအောင် ပီနန်ဆရာတော် ကြိုးပမ်းမည်။ ပီနန်ဆရာတော်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ မဟာသန္တိသုခ သာသနာပြုကျောင်းကို မြန်မာအစိုးရက သိမ်းယူခဲ့ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ခမ်းမတွေ၊ အစည်းအဝေးတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးတွေလုပ်နေတာကြောင့် ကျောင်းပြန်ရရှိရေး ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ဆရာတော်က ဧပြီ ၂၁ရက်နေ့မှာ မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။

ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ်က မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတိုက်ကို ချိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ နေ့လည်တနာရီက ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမှာရှိတဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် မဝေယံမိုးမြင့်က တင်ပြထားပါတယ်။

ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ်က နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့နဲ့ ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသတို့ ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေတဲ့ “မဟာသန္တိသုခ” ကျောင်းတိုက်ကြီးကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ပန္နက်တင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးအကြောင်း အပြည့်အစုံကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုဂျေက တင်ပြထားပါတယ်။

The Mahasantisukha Monastery in Rangoon’s Tamwe Township was raided on Tuesday night by officials from the Religious Affairs Department and riot police who escorted the resident monks to the State Sangha Maha Nayaka Committee while detaining their supporters.

Monks and staff residing at the Mahasantisukha Monastery are accused of violating religious property law and will face charges, the Ministry of Religious Affairs warned in a press conference on Wednesday.

A press conference on Mahasantisukha Monastery was held at the Yangon Region Office of the Ministry of religious Affairs, Yesterday. Officials from the Ministry of Religious Affairs explained about the salient points of Mahasantisukha Monastery and the incident that happened at the monastery in Tarmway township, Yangon on Tuesday night at about 11:00 pm. During the press conference, officials confirmed that seven monks and 32 lay persons were removed who illegally reside at the monastery owned by the State Sangha Maha Nayaka Committee. They also answered the queries raised by the journalists.

Reactions

Sitagu Sayadaw, prominent Buddhist monk -

Activist monk Sitagu Sayadaw told RFA’s Myanmar Service that the State Sangha had acted unreasonably in taking over the monastery in the absence of Pyinya Wuntha, who is also known as Penang Sayadaw.

“The State Sangha Maha Nayaka should think of the nation’s stability—they may have thought they were doing so when they closed the monastery, but instead they have made people angry and upset,” he said.

“The authorities and the State Sangha Maha Nayaka should solve this problem face to face with Penang Sayadaw Pyinya Wuntha, but instead, they took all the monks out of the monastery and closed it while Pyinya Wuntha was out of the country, which they shouldn’t have done.”

Sitagu Sayadaw said he was concerned that the authorities were acting on a “grudge” against Pyinya Wuntha, who had drawn the ire of the former military junta as a prominent dissident calling for democratic reform. He questioned why the State Sangha refused to sit down with the abbot to resolve the dispute when even the country’s armed ethnic rebels have been holding peaceful talks with the government to sign a nationwide cease-fire agreement. “The authorities shouldn’t grab land from [monks] that was donated …

Jimmy Kyaw Min Yu, activist -

The raid on the monastery also drew concern from Jimmy Kyaw Min Yu, one of the leaders of the 88 Generation Students group, who called the action “unjust.” “The [State Sangha] decided to act, but it is not good to do so by force, especially when Pyinya Wuntha is away,” he said.

Sein Maw, Yangon Region Director of Religious Affairs -

said Tuesday that his agency planned to take legal action against those at the monastery for living there in defiance of the law.

U Wirathu, activist monk -

“They stayed at their own monastery. They were innocent. By putting innocent monks in prison, [the government] will get punishment from all monks in the country.”

Hla Hla Moe, actress -

“I can’t comprehend the idea by the Religious Affairs Ministry and the Sangha Maha Nayaka. Instead of helping and protecting the monastic community, they restored to using force and detained monks as if they were fugitive thugs… Watching them rounding up Buddhist monks as if they were fugitive thugs, it was all too much for my eyes!”

88 Generation Peace and Open Society, civil society organization -

“The incident, in a country where Buddhism is prevalent, was an ugly state of affairs, and we assume there was dishonest intent behind the forceful eviction as it was carried out while the abbot of the monastery was away on a foreign mission. We hereby denounce in the strongest terms the forceful eviction at the monastery by the State Sangha Maha Nayaka Committee and the Ministry of Religious Affairs instead of resolving the situation with compassion and wisdom.”

Myanmar Student Monks Association, Sri Lanka – 

No matter how the Quasi-Military-Myanmar-Regime and its Quasi-Military-state-backed monastic council make attempts to siege and confiscate Maha Thanti Thukha Buddhist Monastery, we all firmly assume that it is owned by the property right of U Pyinya Wuntha – with both the abbot known as Penang Sayadaw — and the council, the State Sangha Maha Naya. Thus, all the Buddhist monks from Sri Lanka Myanmar Students’ Monk Association call for givingthe right back to the original owner, U Pyinya Wuntha. And that deed of demerit is decried without any exception as an unlawful anarchism. [link]

News Sources

 1. (2014-06-11) Democratic Voice of BurmaMahasantisukha Monastery raided in Rangoon
 2. (2014-06-12) Democratic Voice of BurmaMahasantisukha monks, supporters will be charged, say religious dept officials
 3. (2014-06-13) Democratic Voice of Burma – ‘We are ashamed of ourselves,’ says monk who helped raid Mahasantisukha 
 4. (2014-06-14) Democratic Voice of BurmaDe-robed monks await trial after monastery raid
 5. (2014-06-11) Democratic Voice of Burma – မဟာသန္တိသုခကျောင်း ဝေယျာဝစ္စဆောင်ရွက်သူ ၃၂ ဦးကို ပြန်လွှတ်
 6. (2014-06-11) Democratic Voice of Burma ကျောင်းချိပ်ပိတ်ခံရမှု ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် မေးမြန်းချက်
 7. (2014-06-12) Democratic Voice of Burmaသန္တိသုခ ချိပ်ပိတ်မှု လိမ်ညာခံခဲ့ရဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး သံဃာအချို့ပြော
 8. (2014-03-26) Eleven NewsPenang Sayadaw ignores State Sangha Maha Nayaka Committee’s warning
 9. (2014-06-14) Eleven NewsFive Buddhist monks defrocked and remanded for religious offence
 10. (2014-03-13) Myanmar TimesPenang Sayadaw asks president to resolve dispute with Sangha body
 11. (2014-06-13) Myanmar Times –  Govt, Sangha committee under fire for night raid
 12. (2014-06-11) Radio Free AsiaMyanmar Authorities Raid Monastery in Ownership Dispute
 13. (2013-11-07) BBC Burmeseမဟာသန္တိသုခကျောင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
 14. (2014-04-01) BBC Burmeseမဟာသန္တိသုခကျောင်းတော် ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွား
 15. (2014-06-12) BBC Burmeseသန္တိသုခ သံဃာအချို့ပြန်လွတ်လာ
 16. (2014-06-13) BBC Burmeseသန္တိသုခ သံဃာများကို လူဝတ်လဲစေပြီး တရားစွဲပြီ 
 17. (2014-06-14) BBC Burmeseဦးဥတ္တရအရေး ဗြိတိသျှအမတ် ဆောင်ရွက်
 18. (2014-06-14) BBC Burmeseလန်ဒန်ဆရာတော်လွတ်ရေး ဗြိတိသျှအစိုးရကူမယ်
 19. (2014-06-12) MyawadyPress conference held on removing “illegally residing” monks from Mahasantisukha Monastery
 20. (2014-06-11) The IrrawaddyBurma’s Buddhist Council, Police Raid Monastery in Land Dispute
 21. (2014-03-26) The Voiceမဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတိုက်မှ လုံးဝဖယ်ပေးမည် မဟုတ်ဟု ပီနန်ဆရာတော်မိန့်ကြား
 22. (2014-06-11) The Voiceမဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတိုက်ကို သံဃနာယကအဖွဲ့ ဝင်ရောက်စီးနင်း 
 23. (2014-06-12) The Voiceမဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားခံရသော သံဃာတော်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိ သီတင်းသုံးမှုဖြင့် အရေးယူမည်
 24. (2014-06-13) The Voiceသန္တိသုခည အတွင်းရေး
 25. (2014-06-14) The Voiceသန္တိသုခကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးသော လန်ဒန်ဆရာတော်နှင့် သံဃာလေးပါး လူဝတ်လဲ၍ တရားရုံးတင်
About these ads

2 comments on “Palace intrigues: More than a Buddhist monastery dispute gone sour?

 1. Wagaung
  16 June 2014

  Yet another example of selective application of “rule of law”. In this instance vindictiveness on the part of the new incarnation of the military regime is plainly manifest as this dissident senior monk co-founded the Sasana Moli in response to the brutal, unprecedented (never on this monstrous scale scale even under colonial rulers) and utterly un-Buddhist suppression of the Saffron Revolution of 2007.

  U Ottara of the London Sasana Ramsi Vihara, another senior monk and Penang Sayadaw’s deputy who was arrested, forcibly disrobed and detained, has been dubbed Doh-ayay Hpongyi (Our Cause Monk) for his role in protests and demonstrations in the UK over the decades. A British citizen and hospital chaplain, his case has been taken up by a prominent member of parliament at Westminster with the Foreign Office.

  The irony lost on this ruling clique is their own fear of retribution by the public which prompted them to include this carte blanche immunity for themselves to prosecution for their own heinous crimes against humanity, not least the 2007 crackdown, in their tailor made and rigged 2008 Nargis Constitution.

  That they have acted in violation of the Vinaya that binds the Sangha is in no doubt. The Sangha Maha Nayaka is widely seen in the country as constituted by crony monks and minions, not just a quango, doing the regime’s bidding. It bodes ill for the future among both the Sangha and laity, but in the final analysis more so for the ruling elite when the day of reckoning inevitably arrives for them.

 2. Wagaung
  23 June 2014

  The detained monks are out after a mass protest threatened. Even Wirathu the nationalist monk showed solidarity with his brother monks against official meddling in the Sangha’s internal affairs. Britain’s biggest trade union Unite has also called for dropping the ‘baseless’ charges.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 15 June 2014 by in Buddhism, Burma and tagged , , , , , , .

Archives

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 59 other followers

%d bloggers like this: